Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Organizace výuky v ZŠ i MŠ od 12. 4. 2021

Vloženo: 27.2.2021 | Autor: Naďa Fleischerová | Zobrazeno: 1500x

Vloženo: 9.4.2021 | Autor: Věra Floriánová | Zobrazeno: 6x
Na základě rozhodnutí MZČR zůstávají školy, a to základní i mateřské, v okrese Děčín zavřené minimálně do 18. 4. 2021 a žáci/děti se i nadále vzdělávají distančním způsobem - více viz článek ...

Sdělení ředitelky


Vážení zákonní zástupci žáků ZŠ a dětí MŠ,

na základě rozhodnutí MZČR zůstávají školy, a to základní i mateřské, v okrese Děčín zavřené minimálně do 18. 4. 2021 a žáci/děti se i nadále vzdělávají distančním způsobem.


Od 12. 4. 2021 zajišťuje také naše škola v týdnech / také po 18. 4. 2021/, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka, dohled nad kmenovými žáky 1. stupně a dětmi mateřské školy jejichž rodiče spadají do oblasti vybraných profesí:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.


Dohled probíhá nad žáky/ dětmi od pondělí do pátku od 6.00 do 16:00 hodin, v mateřské škole pak od 6:00 do 16:30 hodin.


Žáci se ve škole budou zapojovat do distanční výuky své třídy, zpracovávat domácí přípravu, připravovat se na výuku. Děti v mateřské škole se budou pod dohledem pedagogů zaměřovat na činnosti podobné běžnému chodu. Odpolední činnosti ve škole budou směrovat k zájmové činnosti.


Žák školy i dítě z mateřské školy se budou v našem zařízení také stravovat, je proto nutné mít zaplacené a ve škole přihlášené obědy.


Na žáky/ děti se vztahuje povinnost testování 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě nebude ve škole v dny testování, bude testováno první den příchodu. V případě, že dítě prodělalo COVID-19, je v tzv. "ochranné lhůtě 90 dnů od počátku nemoci" a testovat se nebude / je nutné potvrzení od lékaře, aby dítě nemuselo být testováno/.


Všechny děti musí mít po celou dobu pobytu ve škole i venku ochranu dýchacích cest, a to jednorázovou chirurgickou roušku, nano-roušku nebo respirátor FFP2 bez výdechového ventilu.


V případě zájmu o tuto službu kontaktujte – prosím obratem:

 • pro ZŠ Mgr. Lenka Rusová / tel. kontakt 732176917/
 • pro MŠ Naďa Fleischerová / tel. kontakt – 723004016/
 • pro ZŠ i MŠ Mgr. Věra Floriánová / tel. kontakt – 731495233/

Další informace k předpokládanému nástupu žáků ZŠ i dětí MŠ od 19. 4. budou průběžně zveřejněny v pondělí 12. 4. zde a na webových stránkách naší školy a mateřské školy.